Vores ydelse

 

Har du det fulde overblik over dine forsikringer ?

 

Vi tager ansvaret og skaber overblik, samt forhandler priser og vilkår.

 

Som mægler sælger vi ikke forsikringer - vi køber forsikringer

en afgørende forskel - fordi vi er kundens mand.

 

 

 

Med andre ord - Vi tager os af alt omkring dine forsikringer, så du kan have fokus på DIN forretning.

 

Sådan arbejder vi hos PRORISK

Forsikringspoltik

Vi udarbejder en forsikringspoltik, hvor vi tager hver enkelt forsikring, hvor alle deldækninger er nævnt - herefter afkrydser vi med JA eller NEJ ud for hver dækning - det giver et godt overblik..

Udbud

Forsikringspolitikken danner grundlag for det udbudsmateriale vi sender til et antal forsikringsselskaber - derved sikre vi optimall dækning til den bedste pris.

Overblik

Vi kontrollere og godkender alle regninger og policer, inden de sendes pr.mail, samt står for alt omkring skader herunder forhandlinger - sikre den rigtige erstatning.

VI TAGER ANSVARET

Forsikrings produkter

 

Kort om udvalgte produkter og spørgsmål

 

Bygning & løsøre - dækker din forsikring på All risk vilkår ?

Maskinkasko - dækker din forsikring også drifttab og hvad med maskinkasko på kørende materiel ?

 

Motor - Stiger din forsikring når du har en skade ?

 

Arbejdsskade - lovpligtig - dækker iht. Arbejdsskadeloven

Erhvervs-/produktansvar - stemmer din ansvarsforsikring overens med dine salgs-/leveringsbetingelser ?

 

Rådgiveransvar - Revisor, advokat, arkitekter, beregnere m.m.

 

Bestyrelsesansvar - alle i en bestyrelsen hæfter personligt og solidarisk med de andre, viste du det ?

Havneansvar, herunder stevedoreansvar, terminalansvar, søloven m.m.

 

Miljøansvar - kan din virksomhed forårsage forurening af jord, vand eller luft ?

 

Projektansvar – større byggeopgaver – alle tegner en Entrepriseforsikring, men få tegner en projektansvar for selve designteamet – her kan meget gå galt.. fejl projektering m.m. .

 

Cyber risk – I er sikkert dækket for tab ved indbrud, brand og vandskader, men hvad med ”indbrud ” fra hackere, som lammer hjemmeside, kundedatabaser og økonomisystemerne, dette er ikke dækket på en alm. Erhvervsforsikring.

 

Netbankindbrud - forsikringen dækker hvis hackere tømmer din netbank konti

 

Transport – dækker din forsikring ”drifttab / avancetab ” hvis varen bliver beskadiget eller andrig når frem ? hvad med fortransporterne - er de forsikret ?

 

GODE RÅD

 

Det er altid godt og være på forkant for at undgå skader – vi henviser til

www.skadesforebyggelse.dk, som er et rigtig godt værktøj til hjælp og vejledning indenfor fx brand- og tyverisikring.

 

På rejsen :

HUSK følgende :

 • Rødt kort ( kasko ) – print på www.sos.dk.
 • Grønt kort ( motoransvar ) kun hvis rejsen sker udenfor Norden/EU/EØS landene.
 • Blå EU-sygesikringskort
 • Rejseforsikring – dækker din forsikring også Erhvervsrejser ? Er du allerede dækket via fx Mastercard ?

 

Tyverisikring :

Bygning

Opfylder jeres nuværende tyverialarm og mekaniske sikring ( låse, gitre m.m. ) de krav som er noteret i jeres forsikringspolice ? mange husker den elektroniske sikring ( alarm ) men glemmer den mekaniske sikring ( fx låse ) Ring til din lokale låsesmed og få en gennemgang og et certifikat ( AIA erklæring ).

 

Hvis ikke tyverisikringskravene er opfyldt sker der ved indbrud nedsat eller ingen erstatning……

 

Har I skurvogne og containere gælder der særlige krav til aflåsning med godkendt containerlåse og fsva. skurvogne særlige krav om skodder for vinduerne og krav til selve døren og låsene i døren.

 

Hvis ikke disse krav er opfyldt = ingen erstatning ved indbrud i skurvogn / container.

 

HUSK altid at fjerne nøgle fra tændingslåsen i motorkøretøjer – jf. rets praksis er det groft uagtsomt at lade nøgle ligge i/ved køretøjet, herunder i tændingslåsen = ingen erstatning hvis den bliver stjålet…..

 

Brandsikring :

Alm. omtanke mindsker risikoen for brand markant, som eksempler kan vi nævne :

 

 • Ingen pap/papir, EU paller stillet op af bygninger
 • Papcontainere må ikke stå tæt på bygninger og/eller udhæng
 • Truckladestationer skal afmærkes og friholdes for pap, plast, træ m.m.
 • Oprydning mindsker risiko for brand – såvel inde som ude.
 • Synlig markering af brandslukningsmateriel – husk service på brandslukningsudstyret
 • Husk rundering til fyraften ( er lys, kaffemaskine, dører m.m. slukket og lukket )

   

Fuldmagt

Vi laver en fuldmagt og samarbejdsaftale, herefter indhenter vi alle oplysninger fra nuværende selskab, herunder skadeoversigttet.

+45 2023 8988

info@prorisk.dk